Az iskolakezdés talán az egyik legmeghatározóbb élmény mind a gyermek mind a szülők életében, ezért fontos, hogy gyermekünk saját képességeit ismerve segítsük őt. Az iskolaérettség magában foglalja a szociális érettség, kognitív érettséget.

A NEUROFEEDBACK TRÉNING segíti az idegrendszer érési folyamatait, ezáltal segít a iskolai élethez való alkalmazkodásban, a Heim Pál Gyermekkórház neurológusa koncentrációs problémák csökkentésére ajánlja.

 Az iskolaérettség 5-7 éves kor között alakul ki.

Az agy mérete növekszik, az agy tömege a felnőtt agyának 90%-át eléri.

Az agy elektromos mintázatának aktivitása megváltozik:
az EEG 5 éves korig éber állapotban több théta-aktivitást mutat (alvásállapotra jellemző), mint a béta-alfa aktivitás (figyelem).
5-7 éves kor között a théta és az alfa aktivitás közel azonos.

A két agyfélteke munkamegosztási kapcsolata megváltozik.
Születéskor a két félteke még nem specializálódott, ahogyan a gyerek növekszik,
az egyik félteke fokozatosan átveszi az egyes pszichés funkciók irányítását.
Ez a lateralizáció folyamata. Ekkorra a hangsúly áttevődik a specializálódásra,
melynek eredményeként kialakul az agyféltekei dominancia.
Az assszociációs pályák segítségével a két agyfélteke informálódik egymásról.

Szociális érettség

Ismeri és betartja  a közösségi magatartás, a viselkedés alapvető szabályait

A beilleszkedés, alkalmazkodás előfeltétele.

Érzelmeit, viselkedését kontrollálni tudja

A barátai kedvére akar tenni, hasonlítani akar hozzájuk

Rendelkezik a megfelelő szóbeli kifejezőképességgel, beszéde érthető, folyamatos

Szeret énekelni, táncolni és színészkedni, több önállóságot mutat,

Tudatában van a nemének

Képes elhatárolni a valóságot a képzelet világától

Néha követelőző, néha együttműködő

KOGNITÍV FEJLŐDÉS

Fogalmi gondolkodása kialakulóban van

Tudja saját nevét, korát, ismeri környezetét

Tudja szülei nevét, foglalkozását, testvérei adatai

Ismeri a  fiatal, idős közel-távol, több-kevesebb kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, könnyebb-nehezebb stb.fogalmakat.

Megnevezi a testrészeket, az érzékszerveket és ingereket összekapcsolja

Tudja tisztálkodás és a fogápolás szabályait

Ismeri a gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályokat

Megkülönbözteti település- és lakástípusokat.

Sorrendben tudja a napokat, napszakokat.

Ismeri az évszakokat és jellemzőiket, felismeri az öltözködés és az időjárás kapcsolatát

Képes 10 vagy több tárgyat megszámolni, egyszerűbb sorozatok szabályait felismeri és folytatja. Helyesen nevez meg legalább 4 színt

Helyesen felismeri,megnevezi  a kört, négyzetet, háromszöget

Jobban érti az időt

Ismeri a hétköznapi használati tárgyakat (ételek, bútorok, berendezési tárgyak)

HALLÁS- ÉS BESZÉDFEJLŐDÉS

Szívesen hallgat mesét, verset

Emlékezete fejlődik,képes visszaemlékezni egy történet részleteire

5-nél több szóból álló mondatokat is használ, ismeri a múlt - jelen- jövő időt.

Hosszabb történeteket mesél

Képes a hallással felfogott utasítások megértésére és teljesítésére

MOZGÁS- MOZGÁSFEJLŐDÉS

Képes egy lábon állni 10 másodpercig vagy tovább

Ugrik, bukfencezik

Mászókázik, hintázik

Háromszöget és más formákat lemásol

Embert rajzol, testtel rajzaiban megjeleníti az adott tárgy, élőlény lényeges jegyeit

Néhány betűt rajzol

Segítség nélkül öltözik, vetkőzik

Villát, kanalat és (néha) asztali kést használ

Az iskolakezdéshez számos képességre szüksége van a gördülékeny kezdés érdekében a gyermeknek.

ÖNKONTROLL FUNKCIÓK

Hatékony kommunikáció :Verbális és nonverbális kommunikációja nap mint nap megmérettetik: a társakkal való kapcsolatfelvétel során kell tudnia alkalmazkodni, kezdeményezni, reagálni szóbeli közlésekkel. Ugyanilyen fontos a tanórák keretein belül a tanulásra, tantárgyi tudásra vonatkozó beszélgetésben való aktív részvétel.

Egyenértékűség szempontja A gyerek képes más gyerekekkel csoportban együtt dolgozni. Képes az összehasonlításra, azaz önmagát a referenciacsoport tagjaival összehasonlítja, értékeli. Ez a képesség leginkább 8 éves kortól válik jellemzővé.

Figyelem :A gátlási folyamatokban köszönhetően irányítani tudja a figyelmét. A tanulás elengedhetetlen feltétele. Amire nem tudja ráirányítani tudatosan a figyelmét, azzal kapcsolatban nem lesz jelentése, így nem is várható el, hogy megkezdődjön a feldolgozás. Értelmi és egyéb kvalitásoktól függetlenül marad el a teljesítménye, ha a figyelmét tudatosan nem tudja ráirányítani az iskolai élet jelentős momentumaira.

Feladattudat, feladattartás: Az iskolásnak tudnia kell, hogy mi a dolgok menete, hogy kapni fog a pedagógustól egy feladatot, amit meg kell oldania, aztán ha elkészült, jön az újabb. A feladaton addig kell dolgozni, amíg azt be nem fejeződik. A feladatból nem léphet ki, nem hagyhatja abba. A feladat nem csak azt jelenti, hogy konkrétan kap egy megoldandó számtan példát. Az is egy feladat, hogy figyelni kell arra, amit a tanár előad.

Szabálytudat: A gyermek túljut az egocentrikus nézőponton, képessé válik a szabálykövetésre.

6-8 éves korra a kéreg mielinizációja majdnem teljesen befejeződik.
Az idegingerület gyorsabban halad, így az agy területei közötti összeköttetés megváltozik.

Az agykéreg átveszi a viselkedés irányítását — önkontroll:
ingerület-gátlás (melyet a nevelés is jelentősen befolyásol).

Homloklebeny intenzíven fejlődik, ami a humán funkciók, tudatos, akarati tevékenység központja. Innen zajlik a figyelem irányítása, tervek készítése.
Sérülése esetén nem tudnánk célokat követni, cselekedeteink szabályozatlanná válnának.


További információ és bejelentkezés:

Lukács Karolin

70/501-9295