Iskola? Érettség?

Az iskolakezdés talán az egyik legmeghatározóbb élmény mind a gyermek, mind a szülők életében, ezért fontos, hogy gyermekünk saját képességeit ismerve segítsük őt. Az iskolaérettség magában foglalja a szociális- és kognitív érettséget.
A NEUROFEEDBACK TRÉNING segíti az idegrendszer érési folyamatait, ezáltal segít a iskolai élethez való alkalmazkodásban, a Heim Pál Gyermekkórház neurológusa koncentrációs problémák csökkentésére ajánlja.

Az iskolaérettség 5-7 éves kor között alakul ki. Az agy mérete növekszik, az agy tömege a felnőtt agyának 90%-át eléri, elektromos mintázatának aktivitása megváltozik:

- Az EEG 5 éves korig éber állapotban több théta-aktivitást mutat (alvásállapotra jellemző), mint béta-alfa aktivitást (figyelem).
- 5-7 éves kor között a théta és az alfa aktivitás közel azonos.

A két agyfélteke munkamegosztási kapcsolata megváltozik. Születéskor a két félteke még nem specializálódott, de ahogyan a gyermek növekszik, az egyik félteke fokozatosan átveszi az egyes pszichés funkciók irányítását. Ez a lateralizáció folyamata. Ekkorra a hangsúly áttevődik a specializálódásra, melynek eredményeként kialakul az agyféltekei dominancia. Az asszociációs pályák segítségével a két agyfélteke informálódik egymásról.

Szociális érettség

- Ismeri és betartja a közösségi magatartás, viselkedés alapvető szabályait.
- Érzelmeit, viselkedését kontrollálni tudja.
- A barátai kedvére akar tenni, hasonlítani akar hozzájuk.
- Rendelkezik a megfelelő szóbeli kifejezőképességgel, beszéde érthető, folyamatos.
- Szeret énekelni, táncolni és színészkedni, több önállóságot mutat.
- Tudatában van a nemének.
- Képes elhatárolni a valóságot a képzelet világától.
- Néha követelőző, néha együttműködő.

KOGNITÍV FEJLŐDÉS

- Fogalmi gondolkodása kialakulóban van.
- Tudja saját nevét, korát, ismeri környezetét.
- Tudja szülei nevét, foglalkozását, testvérei adatait.
- Ismeri a fiatal-idős, közel-távol, több-kevesebb, kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, könnyebb-nehezebb stb. fogalmakat.
- Megnevezi a testrészeket, az érzékszerveket és ingereket összekapcsolja.
- Tudja a tisztálkodás és a fogápolás szabályait.
- Ismeri a gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályokat.
- Megkülönbözteti a település- és lakástípusokat.
- Sorrendben tudja a napokat, napszakokat.
- Ismeri az évszakokat és jellemzőiket, felismeri az öltözködés és az időjárás kapcsolatát.
- Képes 10 vagy több tárgyat megszámolni, egyszerűbb sorozatok szabályait felismeri és folytatja. Helyesen nevez meg legalább 4 színt.
- Helyesen felismeri, megnevezi a kört, négyzetet, háromszöget.
- Jobban érti az időt.
- Ismeri a hétköznapi használati tárgyakat (ételek, bútorok, berendezési tárgyak).

HALLÁS- ÉS BESZÉDFEJLŐDÉS

- Szívesen hallgat mesét, verset.
- Emlékezete fejlődik, képes visszaemlékezni egy történet részleteire.
- Ötnél több szóból álló mondatokat is használ, ismeri a múlt- jelen- és jövő időt.
- Hosszabb történeteket mesél.
- Képes a hallással felfogott utasítások megértésére és teljesítésére.

MOZGÁS- MOZGÁSFEJLŐDÉS

- Képes egy lábon állni 10 másodpercig vagy tovább.
- Ugrik, bukfencezik.
- Mászókázik, hintázik.
- Háromszöget és más formákat lemásol.
- Embert rajzol testtel, rajzaiban megjeleníti az adott tárgy, élőlény lényeges jegyeit.
- Néhány betűt rajzol.
- Segítség nélkül öltözik, vetkőzik.
- Villát, kanalat és (néha) asztali kést használ.

A gördülékeny iskolakezdéshez számos képességre szüksége van a gyermeknek.

Hatékony kommunikáció: Verbális és nonverbális kommunikációja nap mint nap megmérettetik. A társakkal való kapcsolatfelvétel során kell tudnia alkalmazkodni, kezdeményezni, reagálni szóbeli közlésekkel. Ugyanilyen fontos a tanórák keretein belül a tanulásra, tantárgyi tudásra vonatkozó beszélgetésben való aktív részvétel.

Egyenértékűség szempontja: A gyerek képes más gyerekekkel csoportban együtt dolgozni. Képes az összehasonlításra, azaz önmagát a referenciacsoport tagjaival összehasonlítja, értékeli. Ez a képesség leginkább 8 éves kortól válik jellemzővé.

Figyelem: A gátlási folyamatoknak köszönhetően irányítani tudja a figyelmét. A tanulás elengedhetetlen feltétele. Amire nem tudja ráirányítani tudatosan a figyelmét, azzal kapcsolatban nem lesz jelentése, így nem is várható el, hogy megkezdődjön a feldolgozás. Értelmi és egyéb kvalitásoktól függetlenül marad el a teljesítménye, ha a figyelmét tudatosan nem tudja ráirányítani az iskolai élet jelentős momentumaira.

Szabálytudat: A gyermek túljut az egocentrikus nézőponton, képessé válik a szabálykövetésre.

Feladattudat, feladattartás: Az iskolásnak tudnia kell, hogy mi a dolgok menete, hogy kapni fog a pedagógustól egy feladatot, amit meg kell oldania, aztán ha elkészült, jön az újabb. A feladaton addig kell dolgozni, amíg az be nem fejeződik. A feladatból nem léphet ki, nem hagyhatja abba. A feladat nem csak azt jelenti, hogy konkrétan kap egy megoldandó számtan példát. Az is egy feladat, hogy figyelni kell arra, amit a tanár előad.


6-8 éves korra a kéreg mielinizációja majdnem teljesen befejeződik. Az idegingerület gyorsabban halad, így az agy területei közötti összeköttetés megváltozik. Az agykéreg átveszi a viselkedés irányítását, kialakul az önkontroll, azaz ingerület-gátlás (melyet a nevelés is jelentősen befolyásol). A homloklebeny intenzíven fejlődik, ami a humán funkciók, tudatos, akarati tevékenység központja. Innen zajlik a figyelem irányítása, tervek készítése. Sérülése esetén nem tudnánk célokat követni, cselekedeteink szabályozatlanná válnának.

További információ és bejelentkezés:

Lukács Karolin
70/501-9295